მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, 0102, დავით აღმაშენებლის გამზ. №25
ოფისის ტელ: +995(32) 2910220;       მობილური: +995(599) 587820;  ელ.ფოსტა: Tamuna.Khelaia@icsgeorgia.ge

საერთაშორისო ექსპრეს - გზავნილები

გზავნილები საქართველოში

 
საქართველოს ტერიტორიაზე გზავნილის სტატუსის შესამოწმებლად შეიყვანეთ გზავნილის ნომერი:
 
საერთაშორისო გზავნილის შესამოწმებლად დააჭირეთ აქ >>>